Poczta Główna

Poczta Główna

Zbudowana na początku XIV wieku, dawniej zamykana broną (dzisiejsza replika pełni funkcję ozdobną)...

Przytułek Lachmanna

Przytułek Lachmanna

Zbudowana na początku XIV wieku, dawniej zamykana broną (dzisiejsza replika pełni funkcję ozdobną)...

Kolegium Jezuickie

Kolegium Jezuickie

Ufundowane przez wojewodę chełmińskiego Jana Działyńskiego. Kolegium wzniesione w latach 1647-1725...

  • 1
  • 2