33.00

Rocznik Grudziądzki XXIV/2016

Opis

Spis treści RG XXIV

Artykuły
Małgorzata Kurzyńska, Stan badań archeologicznych średniowiecznego Grudziądza
Marcin Wiewióra, Stan badań nad zamkiem krzyżackim w Grudziądzu
Roman Czaja, Znaczenie gospodarcze Grudziądza w średniowieczu
Sławomir Jóźwiak, Znaczenie komturstwa grudziądzkiego w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach
Waldemar Rozynkowski, Kościół w średniowiecznym Grudziądzu
Dawid Schoenwald, Zaginiona księga ławnicza z lat 1480-1506 źródłem wiedzy o późnośredniowiecznym Grudziądzu
Piotr Birecki, Z dziejów grudziądzkiej fary pw. św. Mikołaja
Janusz Bonczkowski, Kancelaria miasta Grudziądza w średniowieczu
Wiesław Sieradzan, Narodziny miasta Grudziądza w średniowieczu w świetle XIX i XX-wiecznej historiografii polskiej i niemieckiej

Materiały i miscellanea
Izabela Fijałkowska, Katar-Puginał indyjski w zbiorach Muzeum im. ks. dr Wł. Łęgi w Grudziądzu
Mirosław Pietkiewicz, Pierwsze dziesięciolecia Towarzystwa Jezusowego we Grudziądzu
Wiesław Sieradzan, Grudziądzanie w aktach procesu kanonizacyjnego Doroty z Mątów od 1394 do 1521. Uwagi na marginesie wydania ich polskiej edycji
Agnieszka Stępień, Powstanie styczniowe 1863/64 w świadomości społecznej mieszkańców województwa pomorskiego w okresie międzywojennym (obchody rocznicowe)
Paweł Nastrożny, Miasto i twierdz Grudziądz w rosyjskiej Wojennaja enciklopedia z 1912 r.

Ludzie miasta i regionu

Mariusz Żebrowski, Teodora Maj (1882-1970)

Recenzje i sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu w roku 2014 (Marian Wesołowski)
Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za lata 2014-2015 (Janusz Hinz, Tadeusz Rauchfleisz)

Dodatkowe informacje

Waga 4 kg
Wymiary 24 × 17 × 1 cm