Informacje o obiekcie:

Najstarszy kościół w Grudziądzu, budowany był przez niemal 130 lat, poczynając od 1286 roku, gdy rozpoczęła się budowa prezbiterium. Przez wiele lat ta część kościoła funkcjonowała jako samodzielna bryła, dając mieszkańcom schronienie podczas licznych najazdów plemion pruskich na miasto. W XIV wieku powstał korpus świątyni, a na początku XV wieku wieża z namiotowym hełmem. Niestety bogate gotyckie wyposażenie kościoła uległo zniszczeniu w XVI wieku, gdy w czasie reformacji kościół przejęli ewangelicy. Po odbudowie świątyni po zniszczeniach wojny polsko-szwedzkiej, wnętrze otrzymało barokowe ołtarze: główny i boczne. Wieżę kościoła nakryto wówczas barokowym hełmem.

Do najciekawszych zabytków sakralnych kościoła należy ołtarz główny z rzeźbami św. Andrzeja, Pawła, Piotra i Judy Tadeusza w dolej kondygnacji, św. Jana Nepomucena, Grzegorza Wielkiego, Mikołaja i Franciszka Ksawerego w górnej, w zwieńczeniu zaś Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W polu środkowym ołtarza umieszczony jest obraz św. Mikołaja pędzla Jerzego Hoppena z 1950 r., w górnej kondygnacji Trójca Św. Leonarda Torwirta z 1950 r.; w zwieńczeniu św. Jerzy. Niezwykle ciekawym zabytkiem jest XIII-wieczna chrzcielnica typu gotlandzkiego, zdobiona ornamentem kwiatowym, smokami i maszkaronami, z romańską czarą granitową, przywiezioną do Grudziądza przez Wikingów. Warto obejrzeć ołtarz boczny w nawie północnej z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII w., w srebrnej sukience z początku XVIII w., wzbogacony o dwie pozłacane korony poświęcone 9 marca 2002 r. przez Jana Pawła II. W kościele znajdziemy także XVII-wieczne obrazy: św. Anny Samotrzeć, św. Mikołaja malowany na desce, Koronacji NMP – według tradycji pochodzący z kaplicy zamkowej oraz XVIII-wieczny obraz św. Antoniego w neogotyckiej ramie.

W sezonie turystycznym, tj. od maja do września, w każdy weekend udostępniona do zwiedzania jest wieża kościoła, w której oprócz dwóch zabytkowych dzwonów z lat 1482 i 1777, wewnątrz znajduje się wystawa dawnych elementów wyposażenia kościoła. Z okien na szczycie wieży rozciąga się wyjątkowy widok na Górę Zamkową, ulicę Spichrzową oraz dolinę Wisły i most Bronisława Malinowskiego.

Polecamy filmik o kościele św. Mikołaja:
https://www.youtube.com/watch?v=aYcURi4f0Ho&t=1

Lokalizacja na mapie: