Informacje o obiekcie:

Zbudowana na początku XIV wieku, dawniej zamykana broną (dzisiejsza replika pełni funkcję ozdobną). Spalona w 1659 r. oraz w 1945 r., po wojnie gruntownie odbudowana. Wbudowaną we fragment murów miejskich bramą wjeżdżano do miasta i zamku z Placu Portowego (Błoni Nadwiślańskich). Wskutek powojennej odbudowy przekształcono jej elewację od strony miasta, przez co straciła gotycki charakter. Obecnie mieszczą się tu wydziały Urzędu Miejskiego.

Lokalizacja na mapie: