Informacje o obiekcie:

Grudziądzką cytadelę zbudowali Prusacy w latach 1776-1788 (zasadniczy trzon budowli), na rozkaz króla Fryderyka II, w związku ze zdobyciem nowych terenów na skutek pierwszego rozbioru Polski. Jej zadaniem była ochrona przeprawy przez Wisłę i ugruntowanie panowania pruskiego w tym rejonie.

Twierdza w Grudziądzu jest ciekawym przykładem obiektu militarnego z przełomu wieków XVIII i XIX , posiadającym cechy kilku systemów architektrury fortyfikacyjnej z tamtego okresu. Wybudowana wielkim wysiłkiem finansowym i intelektualnym pruskiego monarchy i jego inżynierów, w ciągu zaledwie 100 lat w wyniku postępu techniki wojskowej, a zwłaszcza wprowadzenia armat o lufach gwintowanych, stała się obiektem przestarzałym i nieprzydatnym do działań wojennych.

W historii naszej Cytadeli, w genezie jej powstania, stoczonych tutaj bojach i przebytych kampaniach, jak w soczewce skupiają się losy Polski i Europy. Od tragicznych czasów ustalania nowego porządku po rozbiorach, poprzez burzliwe dzieje okresu napoleońskiego, zręby współczesnej Europy po I wojnie światowej, geopolityczną rzeczywistość pojałtańską czy peerelowską, aż do teraz. W czasie II wojny światowej najpierw Niemcy zorganizowali na jej terenie obóz jeniecki, w którym przebywali żołnierze prawie wszystkich nacji europejskich, by pod koniec wojny, w marcu 1945 roku, być scenerią dla bezwarunkowej kapitulacji i totalnego pogromu armii Rzeszy.

Cydadela jest stosunkowo dobrze zachowana. Jest jedną z największych fortyfikacji tego typu w Europie. Dostępna do zwiedzania przez cały rok, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Cytadela w Grudziądzu nadal jest obiektem użytkowanym przez wojsko. Istnieje jednak możliwość zwiedzenia twierdzy po uprzednim zgłoszeniu. Obsługą ruchu turystycznego zajmuje się Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne “RAWELIN”. Zasady zwiedzania cytadeli znajdą Państwo pod poniższym linkiem.

http://www.rawelin-grudziadz.pl/zwiedzanie.php

Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne RAWELIN
ul. Anny Walentynowicz 1, 86-300 Grudziądz
tel. 56 458-26-50, 504-991-262
http://www.rawelin-grudziadz.pl

Lokalizacja na mapie: