Informacje o obiekcie:

Grudziądzką cytadelę zbudowali Prusacy w latach 1776-1788 (zasadniczy trzon budowli), na rozkaz króla Fryderyka II, w związku ze zdobyciem nowych terenów na skutek pierwszego rozbioru Polski. Jej zadaniem była ochrona przeprawy przez Wisłę i ugruntowanie panowania pruskiego w tym rejonie.

Twierdza w Grudziądzu jest ciekawym przykładem obiektu militarnego z przełomu wieków XVIII i XIX , posiadającym cechy kilku systemów architektrury fortyfikacyjnej z tamtego okresu. Wybudowana wielkim wysiłkiem finansowym i intelektualnym pruskiego monarchy i jego inżynierów, w ciągu zaledwie 100 lat w wyniku postępu techniki wojskowej, a zwłaszcza wprowadzenia armat o lufach gwintowanych, stała się obiektem przestarzałym i nieprzydatnym do działań wojennych.

W historii naszej Cytadeli, w genezie jej powstania, stoczonych tutaj bojach i przebytych kampaniach, jak w soczewce skupiają się losy Polski i Europy. Od tragicznych czasów ustalania nowego porządku po rozbiorach, poprzez burzliwe dzieje okresu napoleońskiego, zręby współczesnej Europy po I wojnie światowej, geopolityczną rzeczywistość pojałtańską czy peerelowską, aż do teraz. W czasie II wojny światowej najpierw Niemcy zorganizowali na jej terenie obóz jeniecki, w którym przebywali żołnierze prawie wszystkich nacji europejskich, by pod koniec wojny, w marcu 1945 roku, być scenerią dla bezwarunkowej kapitulacji i totalnego pogromu armii Rzeszy.

Cydadela jest stosunkowo dobrze zachowana. Jest jedną z największych fortyfikacji tego typu w Europie. Dostępna do zwiedzania przez cały rok, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Cytadela w Grudziądzu nadal jest obiektem użytkowanym przez wojsko. Istnieje jednak możliwość zwiedzenia twierdzy po uprzednim zgłoszeniu. Obsługą ruchu turystycznego zajmuje się Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „RAWELIN”. Zasady zwiedzania cytadeli znajdą Państwo pod poniższym linkiem.

W 2017 roku Cytadela będzie udostępniona do zwiedzania w następujący sposób:

ZWIEDZANIE WYCIECZKOWE – dla każdego
Zwiedzanie może się odbywać zarówno w grupach , jak i indywidualnie w okresie od 15 marca do 11 listopada , w dogodnym wybranym przez Państwa terminie (w tym dni weekendowe), po potwierdzeniu przez Stowarzyszenie przyjęcia zgłoszenia do realizacji. Wymagane jest zgłoszenie i uzgodnienie ze Stowarzyszeniem.
Trasa obejmuje rejony : Brama Górna , Rawelin I, sucha fosa, Bastion III, chodnik komunikacyjny z Bastionu III na majdan.

Stowarzyszenie pobiera opłatę , która w całości przeznaczana jest na realizację celów statutowych, w tym zabezpieczenie logistyczne zwiedzania
Opłaty : wynagrodzenie przewodnika dla grupy do 30 osób 122,00/grupa oraz opłatę logistyczną w wysokości pełnej 12,00 zł od osoby pracującej oraz zniżkową 6,00zł /os. od pozostałych .
Stowarzyszenie wystawia rachunki, nie jest płatnikiem podatku VAT.

ZDOBYWCA CYTADELI – zwiedzanie bez konieczności wcześniejszego ubiegania się o zgodę
Oferta skierowana tylko do obywateli polskich

Od 9 maja do 31 października w każdą sobotę, osoby indywidualne i małe grupy zapraszamy na akcję „Zdobywca Cytadeli”.
Nie potrzeba wcześniejszego zgłaszania ani rezerwowania terminu.
Należy przybyć w sobotę minimum kilkanaście minut przed godziną 11:00 z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Po wpisaniu się na listę uczestników i dokonaniu opłaty logistycznej w wysokości pełnej 12,00 zł lub zniżkowej 8,00 zł, punktualnie o godzinie 11.00 przewodnik zabierze Państwa na 2,5-godzinną wycieczkę po Cytadeli. Wynagrodzenie przewodnika pokrywa Stowarzyszenie.

NIE MOŻNA SIĘ SPÓŹNIĆ!
Trasa obejmuje rejony: Brama Górna, Rawelin I, sucha fosa , Bastion III , chodnik komunikacyjny z Bastionu III na majdan.

DZIEŃ ELEWA – bezpłatne zwiedzanie dla wycieczek szkolnych
W każdy wtorek roku szkolnego, w okresie od 15 marca do 11 listopada, wycieczki szkolne są zwolnione z opłaty za zwiedzanie. Wycieczki będą realizowane w kolejności składania wniosków oraz w miarę możliwości logistycznych Stowarzyszenia. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie i uzgodnienie ze Stowarzyszeniem.
Trasa: Brama Górna, Rawelin I, sucha fosa, Bastion III, chodnik komunikacyjny z Bastionu III na majdan.

Poza powyższymi dniami cytadelę można zwiedzać indywidualnie i grupowo po uprzednim ustaleniu ze stowarzyszeniem RAWELIN.

Zwiedzanie cytadeli przez obcokrajowców:

Obcokrajowcy muszą wystąpić o zgodę na wejście na teren wojskowy do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie dgrsz.mon.gov.pl

Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne RAWELIN
ul. 6 Marca 1, 86-300 Grudziądz
tel. 56 458-26-50, 504-991-262
http://www.rawelin-grudziadz.pl

Lokalizacja na mapie: