Poczta Główna

Informacje o obiekcie:

Gmach dawnej Poczty Cesarskiej wzniesiony w 1883 r. ze środków pochodzących z kontrybucji francuskiej, po wojnie francusko-pruskiej. Budynek reprezentuje styl neogotycki. Poczta istniała w Grudziądzu już w XV wieku, gdy ciężar utrzymywania posłańców przyjęła na siebie Rada Miejska oraz bogaci kupcy. Do dziś na przedmieściach miasta zachowały się karczmy, będące niegdyś stacjami pocztowymi.

Lokalizacja na mapie: