Informacje o obiekcie:

Grudziądzki  Rynek  to  plac  w  kształcie  prostokąta  o  wymiarach 54 × 70 m, z odejściem ośmiu ulic w czterech rogach. Wybrukowany został w 1843 r. kostką granitową i bazaltową. Dawniej pośrodku stał dom kupiecki oraz pierwszy gotycki ratusz (do 1851 r.). Po rozbiórce sukiennic zbudowano kościół ewangelicki im. Króla Fryderyka II (1785-1899). Do schyłku II wojny światowej w zachodniej pierzei działał luksusowy hotel i restauracja „Królewski Dwór”. Zbombardowany w lutym 1945 roku nie nadawał się do odbudowy. W jego miejsce postawiono 4 kamieniczki stylizowane na barokowe. W jednej z nich mieści się Informacja Turystyczna.

Do  początku  XVII  w.  kamieniczki  okalające  Rynek  były  drewniane, następnie murowane, piętrowe. Niemal wszystkie budynki w zachodniej i południowej pierzei zostały zniszczone w 1945 r. i odbudowane w stylu nawiązującym do baroku. Najstarsza kamienica na Rynku to dom pod numerem 20, „Pod Łabędziem”, z przełomu XVI i XVII w. Kamienica powstała z połączenia wspólną fasadą dwóch dawnych domów.

W  centralnej  części  Rynku  wznosi  się  pomnik  Żołnierza  Polskiego, postawiony  na  miejscu  Pomnika  Niepodległości  zniszczonego  w  1939  r. przez Niemców. Rynek w 2010 roku przeszedł renowację. Przywrócono dawną nawierzchnię,  postawiono  latarnie  stylizowane  na  XIX-wieczne,  a  cokół pomnika wykonano na wzór tego z początku ubiegłego stulecia.

W Grudziądzu tramwaje kursują nieprzerwanie od 1896 roku, a ich trasa wiedzie przez Rynek. Ze względu na ciasne uliczki Starego Miasta, w tym właśnie miejscu znajduje się jedyna w Grudziądzu mijanka.

W  2015  roku w  północno-zachodnim  narożniku  placu  stanęła  ławeczka z Mikołajem Kopernikiem-ekonomistą, który w 1522 roku w ratuszu na Rynku wygłosił swój traktat o monecie.

Polecamy filmik o grudziądzkim Rynku:
https://www.youtube.com/watch?v=mtVycIrmf3I

 

 

Lokalizacja na mapie: