Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu zaprasza do zwiedzania zabytkowego klasztoru reformatów z kościołem pw. św. Krzyża oraz podziemia klasztoru.

Klasztor reformatów z kościołem pw. św. Krzyża zostały zbudowane na przedmieściach Fijewo w latach 1750 – 51 w stylu barokowym. W wyniku rozbioru Polski i kasaty większości zakonów, od 1801 roku w gmachu klasztornym funkcjonowało więzienie pruskie.  W latach 1914-1919 na terenie zakładu funkcjonował także szpital wojskowy. Po odzyskaniu przez Grudziądz niepodległości, latem 1920 roku otwarto Dom Karny w Grudziądzu. W latach 1945-1946 na terenie zakładu funkcjonował obóz NKWD. W Zakładzie Karnym nr 1 za działalność związkową więziono Annę Walentynowicz. W czerwcu 2012 roku odrestaurowano budynek klasztorny, później odrestaurowano witraże oraz zewnętrzną elewację kościoła. W 2016 roku otwarto zakładową „Izbę Historii i Pamięci”.

Zwiedzanie Zakładu Karnego odbędzie się w dniu 11 listopada (poniedziałek ) w godzinach: 08.00 oraz 09.30. Zwiedzanie odbywać się będzie w grupach 18-osobowych.

Zapisywać się na zwiedzanie zabytków na terenie ZK nr 1 można osobiście w Informacji Turystycznej przy Rynku 3-5 lub telefonicznie, tel. 56 46 123 18.
Przy zapisach należy podać imię i nazwisko, imię ojca oraz pesel.
W dniu zwiedzania trzeba mieć przy sobie dowód osobisty, a dzieci powyżej 12 roku życia legitymację szkolną. Na teren Zakładu obowiązuje zakaz wnoszenia aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych.

Serdecznie zapraszamy do zapisów.

Zostaw komentarz

Twój adres mailowy nie będzie publikowany na naszej stronie.